Sunday, February 23, 2014

Distichos elegiac

Tu me ha dicte que io te pote amar ben.
Io me ama assi, troppo pro te attentar.Post le mangiar de tote le tabula ben plen,
io prova pagar- guai, proque declinar?

No comments:

Post a Comment